Đóng góp xanh

Đóng góp xanh

Các dự án xã hội được đưa lên ứng dụng GreenPoints với nội dung chi tiết kèm theo tiến độ đóng góp điểm để kích thích người dùng ủng hộ điểm GP, “nhân đôi” nỗ lực sống xanh. Ứng với số điểm GP cam kết, doanh nghiệp tài trợ (match fund) với số tiền đúng bằng số điểm GP x 1.000 VNĐ. Đây cũng là cơ hội CSR/quảng bá cho doanh nghiệp.

Danh sách các dự án Xanh

Thông tin chi tiết về tiến độ đóng góp và danh sách người đóng góp được cập nhật theo thời gian thực tế và hiển thị trên ứng dụng GreenPoints. Mời bạn cài đặt và cùng tham gia giới thiệu bạn bè – hành động xanh – nhận điểm thưởng – ủng hộ cho dự án cộng đồng.

Ủng hộ trồng rừng:
Góp 1 cây là góp rừng Bến En

14/06/2020 - 14/07/2020 | 6.500 GP

Nhà tài trợ cá nhân - cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết - mong muốn đăng tải dự án trồng rừng của Gaia lên nền tảng GreenPoints để lan tỏa nỗ lực phủ xanh Trái Đất đầy cảm hứng, đồng thời kêu gọi cộng đồng hãy cùng chia sẻ, mời gọi bạn bè tìm hiểu về dự án và đóng góp điểm GP. Khi cộng đồng cùng đóng góp đủ 6500 GP, cô Tuyết sẽ tài trợ 6.500.000 VNĐ cho dự án Trồng rừng của Gaia.

Đăng tải thông tin dự án xanh mà bạn hằng ấp ủ lên nền tảng GreenPoints để nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, tạo nền tảng gây quỹ từ doanh nghiệp.