Trở thành đối tác

Đồng hành cùng Green Points
để xây dựng làn sóng
sống xanh bền vững

Thành công với
chiến lược xanh
khác biệt cùng
Green Points

Chuyển dịch xanh đang là xu thế tất yếu khi toàn cầu đứng trước nhiều cảnh báo môi trường nghiêm trọng. Đồng hành cùng Green Points hoà vào dòng chảy mới – khuấy động làn sóng sống xanh – tham gia vào nền kinh tế xanh – cổ động tiêu dùng xanh là hướng đi cần thiết cho các tổ chức bắt kịp dòng chảy của thời đại.

Tổ chức xã hội

Green Points đăng tải thông tin dự án, thu hút và tri ân đội ngũ tình nguyện viên, hỗ trợ đắc lực cho các dự án xã hội giải quyết bài toán đãi ngộ nhân sự tình nguyện. Hơn thế nữa, nền tảng còn hỗ trợ công tác gây quỹ, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án.

Tài trợ quà xanh

Green Points hỗ trợ các nhóm sản xuất kết nối và quảng bá sản phẩm xanh trực tiếp đến nhóm tiêu dùng xanh. Thông qua việc tài trợ tặng phẩm, cộng đồng người được tặng vốn có tư duy tiêu dùng xanh sẽ trở thành nhóm khách hàng trung thành về sau.

Doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp có thể đầu tư vật lực (tặng phẩm cho nỗ lực xanh), tài lực (chi phí thực hiện các dự án cộng đồng xanh) và nhân lực (nhân viên tình nguyện cho dự án). Green Points trở thành một giải pháp CSR mới mẻ, sâu sắc, có tính lan tỏa cao.

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng hoà vào dòng chảy mới?