Hành động xanh

Hành động xanh

Hành động xanh là chức năng nổi bật của GreenPoints giúp mọi người đăng tải các hành động của mình lên ứng dụng để ghi nhận,
lưu giữ và lan tỏa lối sống xanh. Mỗi hành động đều được ghi nhận trên Bản đồ xanh như một lời kêu gọi mọi người cùng chung tay
phủ xanh Việt Nam.

Thực hiện như thế nào?

Hành động xanh ai cũng có thể thực hiện

Previous
Next

Bạn sẽ nhận được gì khi thực hiện hành động xanh?

App GreenPoints

Tải ứng dụng GreenPoints và
cùng thực hiện hành động xanh ngay nhé!