Hành động xanh

HÀNH ĐỘNG XANH

Thực hiện những hành động xanh trong cuộc sống hằng ngày và nhận lại điểm GreenPoints, làm đầy tài khoản xanh, góp sức kiến tạo một tương lai bền vững

Hành động xanh ai cũng có thể thực hiện

Bạn sẽ nhận được gì khi thực hiện hành động xanh?

App GreenPoints

Tải ứng dụng GreenPoints và
cùng thực hiện hành động xanh ngay nhé!