GreenPoints đồng hành cùng các tổ chức xã hội tạo ra hoạt động sống xanh mang hiệu ứng lan tỏa lớn, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia bằng cách tặng điểm cho người tham gia. Bằng tác động nối tiếp như vậy, những nỗ lực tốt đẹp sẽ được cộng hưởng với nhau để tạo nên thay đổi lớn.

Tặng đồ cũ,
nhận điểm Green

18/01 - 19/01 | Dế Mèn HUB

Sự kiện mở đầu năm Canh Tý ở đó người tham dự mang tới “rác”, đồ cũ và được tri ân bằng điểm Green – có giá trị quy đổi thành những món quà xanh

Tham gia sáng tạo những hoạt động xanh
có sức lan toả đến cộng đồng cùng chúng tôi