Form liên hê dành cho tổ chức xã hội

Nếu bạn là một Tổ chức Xã hội, đang thối thúc bởi sứ mệnh giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường vì một đất nước phát triển bền vững, hãy tham gia với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc gây quỹ, tìm kiếm nguồn lực cho dự án và đặc biệt hơn, chúng tôi trở thành giải pháp cho bài toán đãi ngộ nhân sự tình nguyện dự án.