Tổ chức xã hội

Cám ơn bạn đã quan tâm và tìm đến Green Points để cùng nhau kiến tạo cuộc sống xanh mới

Nếu bạn là một Tổ chức Xã hội, đang thối thúc bởi sứ mệnh giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường vì một đất nước phát triển bền vững, hãy tham gia với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc gây quỹ, tìm kiếm nguồn lực cho dự án và đặc biệt hơn, chúng tôi trở thành giải pháp cho bài toán đãi ngộ nhân sự tình nguyện dự án.