Nếu bạn là doanh nghiệp/ tổ chức/ nhóm sản xuất các sản phẩm, dịch vụ hướng đến thúc đẩy lối sống xanh, thân thiện với môi trường, Green Points là lựa chọn sáng suốt để bạn có thể giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng người dùng xanh. Sự đóng góp của các bạn đem lại những thay đổi lớn lao cho cộng đồng mong muốn lan tỏa tư duy tiêu dùng xanh. Hãy chung tay cùng chúng tôi đem lại những thay đổi tích cực cho xã hội và hệ sinh thái của chúng ta