Doanh nghiệp là mảnh ghép không thể thiếu trên con đường hướng tới tương lai xanh, bền vững

Thành công với chiến lược xanh khác biệt cùng Green Points

Dòng chảy của thời đại đưa doanh nghiệp đứng trước lựa chọn thực hiện Đổi Mới Xanh để phát triển nhanh và lợi nhuận cao hơn những doanh nghiệp không thực hiện. Đổi Mới Xanh chính là phương pháp tiếp cận mới cho phép các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng hành cùng Green Points trên ba phương diện là cửa ngõ để doanh nghiệp hoà vào dòng chảy mới – khuấy động làn sóng sống xanh – tham gia vào nền kinh tế xanh – cổ động tiêu dùng xanh.

Tài trợ dự án
Green Points

Green Points là một sáng kiến kết nối nguồn lực nhiều bên tạo dựng giá trị gia tăng cho các bên cộng tác. Tài trợ cho Green Points là sự đầu tư CSR vững bền cho doanh nghiệp

Giải pháp
CSR sâu sắc

Green Points kết nối loạt dự án xanh mở ra một con đường thực hiện CSR mới mẻ, sâu sắc cho doanh nghiệp cùng nhiều hướng tiếp cận để doanh nghiệp lựa chọn

Xây dựng
văn hóa xanh

Tặng điểm thưởng xanh cho nhân viên để họ đổi lấy sản phẩm và dịch vụ xanh từ cộng đồng khởi nghiệp xanh là giải pháp xây dựng văn hóa xanh sâu sắc cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng hoà vào dòng chảy mới?