Tình nguyện

Cám ơn bạn đã quan tâm và tìm đến Green Points để cùng nhau kiến tạo cuộc sống xanh mới

Chúng tôi cần bạn! Hãy sát cánh cùng chúng tôi trong công cuộc thay đổi tư duy tiêu dùng xanh của cộng đồng Việt.