PIZZA 4Ps: Tập huấn và vận hành quy trình phân loại rác

GreenPoints x PIZZA 4Ps

Tập huấn và vận hành quy trình phân loại rác

Bắt đầu từ tháng 11/2022, GreenPoints đã cùng PIZZA 4Ps xây dựng chương trình tập huấn dành cho nhân viên và tiến hành quy trình phân loại rác ngay tại văn phòng PIZZA 4Ps. Từ nền tảng hiểu đúng về phân loại rác, dự án hướng đến việc vận hành lâu dài để có nhiều nhất rác thải được phân loại tại nguồn và được thu gom, xử lý đúng cách.

Các hoạt động của dự án

Tập huấn về phân loại rác

Các nhân viên PIZZA 4Ps cùng tham gia tập huấn dưới sự hướng dẫn của GreenPoints để tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và tình hình rác thải hiện nay tại Việt Nam. Thông qua các trò chơi nhỏ về phân loại rác, nhân viên được hiểu hơn về quy trình làm sạch và phân loại rác, từ đó có thể ứng dụng vào phân loại rác hằng ngày ngay tại văn phòng của mình.

Vận hành mô hình thu gom và
phân loại rác thải tại nguồn

GreenPoints hỗ trợ PIZZA 4Ps thực hiện hệ thống phân loại và thu gom rác gồm: rác được phân thành 2 nhóm hữu cơ và vô cơ, trong đó nhóm rác hữu cơ được thu gom cùng với tòa nhà văn phòng. Rác vô cơ được rửa sạch và phân thành 6 loại cụ thể: túi nhựa, vật dụng nhựa, pin cũ, giấy, thủy tinh, vỏ hộp sữa; sau đó sẽ được một đơn vị hợp tác với GreenPoints thu gom và xử lí.

Kết quả dự án

  • 40 nhân viên tham gia tập huấn về quy trình phân loại rác
  • 100 nhân viên tham gia thực hành phân loại rác hằng ngày tại văn phòng làm việc

App GreenPoints

Tải ứng dụng GreenPoints và
cùng nhau thực hiện hành động xanh mỗi ngày nhé!