Đại sứ xanh - Khu vực Tp.HCM

Trần Thanh Hoài

Hiện đang là Phó Giám đốc Công ty TNHH Tủ sách Nhân ái – Doanh nghiệp xã hội; Thành viên sáng lập Chương trình Tủ sách Nhân ái, trong 03 năm từ 2017-2019 đã trao tặng 8986 tủ sách và thư viện ở 59 tỉnh thành trên cả nước. Hoài rất vui được tham gia GreenPoints, với hy vọng có thể góp một phần nhỏ giúp hiện thực hóa những mục tiêu mà team đề ra.

Hoạt động nổi bật

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh