Đại sứ xanh - Khu vực Hà Nội

Thùy Nguyễn

Chị Thuỳ nhận bằng Tiến sĩ tại ĐH Melbourne, Úc năm 2017 với chuyên môn sâu về Sinh thái rừng nhiệt đới. Chị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đam mê trong công việc nghiên cứu, chị Thuỳ đã thực hiện nhiều hoạt động phát triển cộng đồng về giáo dục STEM và nâng cao hiểu biết của mọi người về các hệ sinh thái rừng ở Việt Nam. Mong ước của chị Thuỳ là truyền cảm hứng và lan toả hiểu biết và hành động vì sự phát triển bền vững đến các cộng đồng.

Hoạt động nổi bật

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh