Thạc sĩ Quản lý Môi Trường (BTU, Đức), Thạc sĩ Phát triển Đô thị (VGU), Tiến sĩ Hóa Môi trường (LUT, Phần Lan). Từng làm việc cho GIZ, Đại học Việt Đức, và là cựu fellow của Teach for Vietnam. Quan tâm đến giáo dục toàn diện và sự phát triển tinh thần. Cô rất vui được cùng Green Edu trên hành trình phụng sự, hiện thực hóa ước mơ hướng đến góp phần xây dựng những cộng đồng tỉnh thức xanh sạch, an lành, phát triển bền vững và hạnh phúc.

Hoạt động nổi bật

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh