Đại sứ xanh - Khu vực Huế

Nguyễn Thuỳ Linh

Nguyễn Thuỳ Linh tốt nghiệp thạc sĩ ngành chính sách công trường tại Mỹ, hiện là điều phối viên tại Việt Nam của một tổ chức phi chính phủ về luật công ích, và làm vườn tại Huế. Linh quan tâm đến môi trường, phát triển bền vững, và bảo vệ quyền lợi cho các nhóm yếu thế. Tham gia Green Points, Linh mong được góp phần sáng tạo những mô hình mới giúp lối sống thân thiện với môi trường và trân trọng sự sống trở nên gần gũi và tự nhiên hơn với mọi người.

Hoạt động nổi bật

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh