Đại sứ xanh - Khu vực Hà Nội

Nguyễn Thị Toàn

Thạc sỹ quốc tế Phát triển nông thôn (IMRD- Ghent, Bỉ). Đã từng làm chuyên viên phát triển năng lực lãnh đạo, Teach For Vietnam, thúc đẩy viên của dự án phát triển cộng đồng và chuỗi giá trị của một số tổ chức phi chính phủ quốc tế Luxembourg, World Vision… Hiện tại, Toàn là trợ lý nghiên cứu dự án Hỗ trợ thực hiện hiệp ước Paris (SIPA), Tổ chức Nông Lâm Thế giới – ICRAF, Việt nam, với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao giá trị nông sản, cải thiện cuộc sống của người dân nghèo.

Hoạt động nổi bật

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh