Đại sứ xanh - Khu vực Đồng Tháp

Huỳnh Thanh Dư

Tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel. Anh Dư hiện là nông dân địa phương, canh tác theo hướng nông nghiệp bền vững, gắn với ba giá trị Con Người – Kinh tế – Môi trường. Sống xanh là cách mà bản thân anh đang theo đuổi, gần gũi với thiên nhiên và gìn giữ chúng, thực hành nông nghiệp bền vững cũng là một cách để thực hành lối sống ấy. Anh tham gia bộ lạc sống xanh GreenPoints với mong muốn cùng nhau kết nối, lan toả những giá trị bền vững đến với giới trẻ và người dân địa phương.

Hoạt động nổi bật

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh