Đại sứ xanh - Khu vực Quảng Nam

Dương Thị Yến

Chị Dương Thị Yến là thạc sỹ Khoa học Giáo dục. Hiện tại, chị đang là Fellow của Teach For Vietnam. Mơ ước lớn nhất của chị Yến: Mỗi đứa trẻ, mỗi thầy cô, mỗi ngày đều đến trường với một niềm vui. Mong muốn hiện tại của chị: Mang câu chuyện phát triển bền vững vào giáo dục thế hệ tương lai của đất nước. Chị đang theo đuổi hai dự án nhỏ là: phát triển văn hóa đọc và lớp học không rác tại Quảng Nam.

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh