Bùi Thị Thuỳ Dung

Đại sứ xanh - Khu vực Đà Nẵng

Bùi Thị Thuỳ Dung

Thùy Dung hiện đang là sinh viên năm 3 tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng và hiện đang giảng dạy tiếng Anh cho các bạn ở làng trẻ SOS, đồng thời Dung đang làm Tình nguyện viên cho Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng CORMIS, và là Ban Tổ Chức của dự án Green University DUE. 

Đến với Green Points với mong muốn lan tỏa tinh thần xanh, Dung hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào những mục tiêu của team đề ra.

Hoạt động nổi bật

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh