Tham gia kiến tạo Green Points cùng chúng tôi

GreenPoints là một sáng kiến mở hướng đến tạo tác động tới xã hội trên lĩnh vực môi trường, hành vi tiêu dùng và lối sống mới. Trên con đường thực hiện lý tưởng tham vọng với đội ngũ trẻ này, chúng tôi luôn chào đón và tìm kiếm sự cộng tác để cùng kiến tạo nên một mô hình vận hành tinh gọn mang lại giải pháp hiệu quả cho cộng đồng và môi trường

Tư duy trẻ

Đội ngũ luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới, đột phá để giải quyết câu chuyện tiêu dùng xanh cho cộng đồng

Sống xanh

Thay đổi thói quen từ những điều nhỏ nhất để trở thành hạt nhân thay đổi tiên phong trong phong trào xanh

Bền vững

Là mục tiêu hướng đến của mọi hoạt động, định hướng. Để mỗi ngày đều vì tương lai của thế hệ sau.

CHÚNG TÔI TÌM KIẾM

Đội ngũ lập trình

Tham gia giải bài toán chuyển đổi hành vi sống xanh của người dùng bằng công nghệ. Đội ngũ lập trình trẻ của Green Points liên tục tìm kiếm giải pháp tinh gọn, hiệu quả và nhanh chóng để người dùng thấy rằng "sống xanh, tiêu dùng xanh không khó"

CHÚNG TÔI TÌM KIẾM

Đại sứ xanh

Trở thành tiếng nói trẻ của các chiến dịch xanh vì cộng đồng tại địa phương, Green Team Leader cùng chúng tôi thu hút sự quan tâm của cộng đồng quanh bạn thay đổi nhận thức và kêu gọi hành động vì sự phát triển cân bằng và bền vững

Cập nhật cơ hội tình nguyện
cùng Green Points mới nhất