Đại sứ xanh

Đại sứ xanh

Bạn có tin rằng bản thân có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho Trái Đất này?

GreenPoints tin bạn có thể.

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, với tinh thần sống xanh hơn 1% mỗi ngày, GreenPoints trao quyền cho các bạn trẻ cống hiến sức mình để cùng chăm sóc “ngôi nhà chung” to lớn của chúng ta.

Đại sứ xanh làm gì?

Kết hợp cùng GreenPoints thiết kế hoạt động tích điểm và hoạt động/sản phẩm thưởng đồng thời triển khai chính (dưới sự hỗ trợ của GreenPoints) bao gồm khuyến khích, thu hút người tham gia và là người quyết định cơ chế tặng điểm cho người tham gia.

Quyền lợi của Đại sứ xanh

HỌC TẬP TRỌN ĐỜI

Tham gia các khóa đào tạo trực tuyến từ Green University, nền tảng học tập trực tuyến kiến thức nông nghiệp

KINH NGHIỆM CỘNG ĐỒNG

Gặt hái kinh nghiệm thực tế về quá trình thực hiện dự án cộng đồng

KẾT NỐI CỘNG SỰ

Cùng làm việc với những cộng sự giỏi khắp Việt Nam, phát triển kết nối trong lĩnh vực hoạt động xã hội.

ĐIỂM THƯỞNG GP

Nhận điểm GP để đổi sản phẩm lành từ Noda.vn - sàn thương mại điện tử nông sản sạch lành

Danh sách Đại sứ xanh

Khu vực Tp. HCM

Khu vực Hà Nội

Khu vực Đà Nẵng

Khu vực khác

Đăng ký trở thành Đại sứ xanh tiếp theo cùng Green Points