Thư viện

Xanh

Lan tỏa các tài liệu về lối sống xanh, bền vững
và thân thiện với môi trường đến cộng đồng.

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp nguy hại

GreenPoints xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp nguy hại.

Featured Post

Waste Management in Vietnam by Green Points

GreenPoints xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Waste Management in Vietnam được biên soạn bởi đội ngũ Green Points.

Featured Post