Hành động xanh

Hành động xanh là chức năng hoàn toàn mới của GreenPoints giúp mọi người đăng tải các hành động của mình lên ứng dụng để ghi nhận, lưu giữ và lan tỏa lối sống xanh. Đồng thời với thông diệp kêu gọi mọi người cùng chung tay phủ xanh bản đồ Việt Nam, GreenPoints mong muốn mỗi hành động mọi người đều được ghi nhận và làm động lực để những người khác cùng thực hiện.

Bạn sẽ khi thực hiện hành động xanh

Thực hiện như thế nào?

Hành động xanh ai cũng có thể thực hiện

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next