Thông báo: Bảo trì website 45 ngày (từ ngày 31/10 đến 16/12)

Để chuẩn bị những điều thật mới, GreenPoints xin thông báo tạm đóng trang web "greenpoints.vn". Để tìm mọi thông tin về hoạt động, sự kiện,... chúng mình vui lòng cập nhật trên fanpage hoặc nhắn tin trực tiếp với chúng mình bạn nhé!

Những hoạt động khác GreenPoints vẫn trong guồng quay thường nhật:

🌸Rác bạn gom đã nhiều, mang đến trạm mình nghe,
🌻Điểm xanh bạn tích đầy, đến trạm đổi quà ngay
🧐Chuyện sống xanh thường ngày, bạn đăng lên Hành động xanh
🤗Chuyện đời sống loanh quanh, bạn kể, chúng mình nghe...
👉Cứ thắc mắc, lăn tăn, bạn nhắn page liền nhe!

Trạm xanh vẫn đứng đây chờ mọi người!

Dear my friend, GreenPoint is down for maintenance from 31 Oct till 16 Dec 2021. We will come back for more special things. For other activities, kindly contact us through our Fanpage: Fb.com/GreenPoints.vn/ or mail to Ms. Dai (Community Manager) info@greenpoints.vn