Cuộc thi Sáng kiến giảm rác thải nhựa đã chọn được đội xuất sắc để phát triển sản phẩm và nhân rộng mô hình ra cộng đồng. Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã trao 4 giải nhất cho 4 đội thi với số tiền 100 triệu đồng/đội để triển khai các ứng dụng, sáng kiến về giảm rác thải nhựa tại 4 địa phương là TP. Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên, TP. Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Trong đó, ứng dụng trên điện thoại thông minh Greenpoints được lựa chọn để trao giải Nhất và triển khai tại Đà Nẵng nhằm khuyến khích người dùng thực hiện các hành động xanh, BVMT để được tích điểm, từ đó mang đổi được các món quà có giá trị vật chất và tinh thần.