Ngoài giải thưởng của WWF Việt Nam, 2 đội Green Points (giải Nhất) và CLB Nông nghiệp bền vững Phú Quốc (giải Nhì) còn nhận được tài trợ của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam để triển khai các ý tưởng.

Trong thời gian ngắn nhất là 1 năm tiếp theo, WWF Việt Nam và các chuyên gia sẽ tiếp tục đồng hành với 6 đội chiến thắng để hỗ trợ việc triển khai thực hiện các sáng kiến và mô hình thực tế ở địa phương. WWF Việt Nam hy vọng, tất cả mọi người sẽ cùng góp sức để góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và giải quyết tình trạng “ô nhiễm trắng” ở nước ta trong thời gian tới.