Greenpoints được Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) lựa chọn để trao giải nhất và hỗ trợ thực hiện trong thực tế nhằm giảm thiểu “ô nhiễm trắng”. Đội triển khai ứng dụng Greenpoints cũng sẽ nhận được sự cố vấn chuyên môn từ các chuyên gia trong năm nay và năm 2021 để thực hiện và nhân rộng ứng dụng này tại thành phố Đà Nẵng.