“Tặng đồ cũ, nhận điểm Green” là chương trình do GreenPoints Vietnam tổ chức. Chương trình nhằm thúc đẩy việc “góp nhặt để tái sinh” rác và đồ cũ, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Lần này, chương trình được tổ chức tại 3 địa điểm. Đó là Bến Tre, TP. HCM và thủ đô Hà Nội. Trong đó, chương trình đã diễn ra vào ngày 11/7. Còn ở Hà Nội, chương trình đã diễn ra vào ngày 19/7 vừa qua. Sắp tới, chương trình sẽ diễn ra tại Saigon Innovation Hub vào ngày 26/7 ở TP. HCM.